Verti-Block för fastighetsägare


När du behöver en lösning för stödmurar och andra trädgårdsprojekt, finns det inget som står sig som Verti- Block. Med unik storlek, form och användbarhet, är Verti- Block en idealisk lösning för både bostäder och kommersiella anläggning.

Bäst av allt

Den ihåliga konstruktionen av Verti-Block är kostnadseffektiv, gör den lättare att hantera och förbättrar förmågan att hålla tillbaka jordmassorna. Även vid dåliga markförhållanden kan Verti-Block byggas högre än andra block utan att använda ankare eller geonät.
Verti-Blocks utformning med not och spont ger en starkare förankring än block som bara förlitar sig på friktion. Fyllnadsmaterialet av krossad sten låser sig också och bildar en kontinuerlig massa som förstärkning.


Verti-Block är ett stenliknande murblock och är tillverkade med högsta kvalitet.

Verti-Block innovativa ihålig kärna tillåter korrekt dränering och är tillräckligt stabil för att stödja höga gravitationsstödmurar.
Dessutom om man armerar muren med geonät kan man bygga riktigt högt om det behövs.
Verti-Block är din bästa lösningen för bostadsprojektet du har i åtanke. Begär en offert eller kontakta oss med detaljerna om ditt projekt och vi skulle vara glada att hjälpa dig att komma igång.

Begär en offert eller kontakta oss med detaljerna om ditt projekt och vi skulle vara glada att hjälpa dig att komma igång