Konstruktörer / Arkitekter

När du behöver en lösning för stödmurar och andra trädgårdsprojekt, finns det inget som står sig som Verti- Block. Med unik storlek, form och användbarhet, är Verti- Block en idealisk lösning för både bostäder och kommersiella anläggningar.

Starkt och mångsidigt

Ännu bättre är att Verti-Block är otroligt starkt och mångsidigt tack vare dess självlåsande design. Genom utformningen med not och spont, säkerställer Verti-Block att du får en säker inpassning som garanterar att muren byggs upp korrekt vid varje installation. Verti-Blocks ihåliga design sparar pengar genom att använda mindre betong och genom lägre transportkostnader. Den säkerställer också att rätt mängd med bergkross används. Erfarna installatörer vet att för mycket krossad sten är ett slöseri med pengar, men för lite krossad sten kan öka det hydrostatisk trycket, vilket kan underminera stödmuren.

Begär en offert eller kontakta oss med detaljerna om ditt projekt och vi skulle vara glada att hjälpa dig att komma igång