Verti-Block Stödmur

Den ihåliga konstruktionen av Verti-Block är kostnadseffektiv, gör den lättare att
hantera och förbättrar förmågan att hålla tillbaka jordmassorna. Även vid dåliga
markförhållanden kan Verti-Block staplas högre än andra block utan att använda
ankare eller geonät.
Verti-Blocks utformning med not och spont ger en starkare förankring än block
som bara förlitar sig på friktion. Fyllnadsmaterialet av bergkross låser sig också
och bildar en kontinuerlig massa som förstärkning.


Begär en offert eller kontakta oss med detaljerna om ditt projekt och vi skulle vara glada att hjälpa dig att komma igång